-6%
750.000 
-30%

TANK ( ĐẦU ĐỐT )

AIM 9 RDA BY ASVAPE (Chính hãng)

350.000 
-36%
350.000 
-32%
950.000 
-5%
900.000 
1.150.000 

FULL COMBO

Aspire Rill X

1.100.000 
1.100.000 
550.000 

Pod 1 lần

Bold lite 1 lần

450.000